18. Leśnice i Grodzisko Runowo. Historia bliższa i dalsza.


Lischnitz / Leśnice dwie epoki

    Gdy już zaczyna ci się wydawać, że okolice w zasięgu twoich wyjazdów nie mają tajemnic, zwiększ zasięg!
Jeśli masz żyłkę podróżnika i odkrywcy, pomysłów nie brakuje. Zawsze natkniesz się na coś nowego lub ktoś podsunie ci nowy link.
Tak trafiłem późną, dżdżystą jesienią w okolice wsi Leśnice pod Lęborkiem, leżącej przy głównej szosie do Słupska. Jest to niewielka wioska, która w 2006 roku liczyła 472 mieszkańców. Wybrałem się tam z przyjaciółmi rowerami. Do domów wróciliśmy już po ciemku po 105 kilometrach. Poniższą wiedzę, będącą mi inspiracją, zaczerpnąłem z sieci.

    W połowie XVIII wieku w Leśnicach, niewielkiej wsi, Jerzy Wejher wybudował jednokondygnacyjny dwór, który z czasem ulegał rozbudowie. Trzydzieści lat później Alexander Przebendowski, kolejny właściciel, dobudował piętro i boczne oficyny. Następnie w 1909 roku Ernst von Dewitz dokonał kolejnej przebudowy. Obecnie dwór tworzą trzy skrzydła ustawione w formie podkowy. Centralne skrzydło jest  piętrowe, a układem pomieszczeń nawiązuje do baroku. Elewacje noszą skromne cechy neoklasycystyczne. Boczne oficyny są budynkami bezstylowymi, parterowymi, krytymi wysokim dachem z naczółkami. Zabytek jest mocno zaniedbany, ponieważ przez ostatnie pół wieku mieścił się tutaj PGR.
Równie zaniedbany jest czterohektarowy park przypałacowy, w którym rosną piękne okazy drzew. Do parku prowadzi paradna barokowa brama. Od dworu do stacji kolejowej wiedzie również malownicza aleja.
Dawniej we wsi przy Trakcie Słupskim była karczma, a na początku XX wieku, do lat trzydziestych, istniała fabryka szkła (Glasfabrik Lischnitz). Nic po niej nie pozostało oprócz licznych cegieł i porcelanowych niemieckich zamknięć do butelek. Udaje się je jeszcze ciągle odnaleźć w dobrym stanie, mimo że w ziemi przeleżały około 80 lat. Teren ten porośnięty jest iglastym młodnikiem skutecznie kryjącym historię.
Ponadto we wsi znajduje się eklektyczny zadbany kościółek z 1909 roku o wieżyczce zwieńczonej hełmem z dzwonem.

Dwa czarno - białe zdjęcia, zamieszczone w albumie, pochodzą z portalu Wolne Forum Gdańsk, Forum miłośników Gdańska i Pomorza. Szczególnie ładnie prezentuje się na jednym z nich urokliwy parowóz na tle stacyjki w Leśnicach (Lischnitz) z roku 1897.
Drugie przedstawia jedną z reprezentacyjnych sal mieszczących się na piętrze, w latach świetności dworku, .
    W czasie tego wyjazdu rowerowego ponownie w tym roku zawitaliśmy na
pagórkowaty teren rezerwatu Grodzisko Runowo. Byłem już tutaj wiosną. Jest to rezerwat leśno-archeologiczny na obszarze gminy Potęgowo założony w 1981 roku. Ochronie podlegają stanowiska buków i dębów o obwodach przekraczających 3 metry oraz unikalny, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy funkcjonujący od połowy IX wieku do pierwszej połowy XII wieku, założony na reliktach osady kaszubskiej, ludności kultury łużyckiej (1200-650 lat pne). Obecnie są to jedynie pozostałości tego słowiańskiego grodziska wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym. Grodzisko położone jest między rzeczką Pogorzelicą i zabagnioną doliną potoku, na szczycie wysoczyzny, tworzącej naturalny obronny cypel o stromych zboczach. Doliny potoków tworzą głębokie jary. Stanowisko archeologiczne znajduje się w rejestrze dóbr kultury i objęte jest ścisłą ochroną konserwatorską. 
                                                                                                                                                     Więcej zdjęć znajduje się tutaj


Comments