19. Leśne eratyki

 

    Smocze Jajo, Czarcia Patelnia i Kamień Trzech Panów

    Rzeźba Pomorza ukształtowana została przez ostatnie zlodowacenie - zlodowacenie północnopolskie. Trwało od 115 tysięcy lat temu do 11,7 tysiąca. Pod koniec tego zlodowacenia (około 22 tysiące lat temu) lądolód skandynawski zajmował tereny północnej Polski pozostawiając później po sobie urozmaiconą rzeźbę terenu, tzw. rzeźbę młodoglacjalną.
Można tego doświadczać wędrując po najciekawszych okolicach w pobliżu Słupska - po Parku Krajobrazowym Dolina Słupi.
Zima ciągle nas jeszcze traktuje łaskawie, więc ruszajmy w teren pieszo lub rowerem.                                                                 Lodowiec zostawił nam w prezencie oprócz ciekawych form terenowych również  wiel
kie głazy narzutowe (eratyki). Występowanie tu  głazów narzutowych nie jest czymś niezwykłym. Jest ich wokół niezliczona ilość. Ale niektóre z nich są pomnikami przyrody z uwagi na ich wymiary. Są zdecydowanie większe od pozostałych. W Parku Krajobrazowym Dolina Słupi na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, najbardziej znanym eratykiem, będącym pomnikiem przyrody nieożywionej, jest "Smocze Jajo"
(na zdjęciu powyżej). Znajduje się nieopodal drogi z Niemczewa do Gałąźni Wielkiej, ale niełatwo go znaleźć ponieważ jest źle naniesiony na mapie Parku Krajobrazowego. Ma imponujące rozmiary 13 m obwodu i 2,1 m wysokości. Innymi znanymi eratykami  są "Czarcia Patelnia" i "Kamień Trzech Panów". Również te odnalazłem.
    Pierwszy z nich o wysokości 2,75 m i obwodzie
11 m znajduje się przy leśnej drodze (opisanej w terenie jako trakt) pomiędzy Łysomicami i Wierszynem w lasach Nadleśnictwa Leśny Dwór. Zwą go też niekiedy Diabelskim Piekarnikiem (niem. Teufels Backofen). Obok znajduje się też mniejszy głaz, ale nie robi już takiego wrażenia. Oba głazy leżą na południowo - zachodnim zboczu najwyższego wzniesienia w okolicy, zwanego na niemieckiej mapie Todten Berg.  Na jego szczycie o wysokości 150 m npm stoi obserwacyjna wieża przeciwpożarowa.
    Ostatni z eratyków, "Kamień Trzech Panów" jest mniej imponujący. Znajduje się przy lesie na obrzeżach obrębu Mielno, na pograniczu trzech gmin: Dębnica Kaszubska, Trzebielino i Kołczygłowy.

Ani Smoczego Jaja, ani Trzech Panów nie ma na niemieckich mapach w skali 1:25 000.Comments