24. Kuter na mieliźnie


Awaria silnika kutra doprowadziła do strandowania jednostki.


    W grudniu na morzu w pobliżu Ustki doszło do awarii silnika kutra. Drewniana 45-letnia jednostka rybacka zdryfowała w stronę brzegu i osiadła na mieliźnie. Znajduje się w pobliżu Ustki po zachodniej stronie portu na wysokości osiedla Lędowo koło jednostki wojskowej. Po nieudanych próbach odholowania go do portu, postanowiono pozostawić go w wodzie i poczekać na sprzyjające warunki pogodowe. Jednocześnie doszło do rozszczelnienia kadłuba i jednostka nabrała wody. Teraz nawet niewielkie fale przelewają się przez pokład. Kuter powoli staje się wrakiem. Obraca się burtą do fali i przechyla. W międzyczasie wypompowano paliwo ze zbiorników, żeby nie doszło do wycieku i zanieczyszczenia środowiska. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny jednostki i pogarszające się możliwości odholowania, armator dostał nakaz jej rozbiórki do końca lutego 2014 roku.


Zdjęcia z kolejnych dni:
Comments