Rajd rowerowy "Pogórze Sudeckie"

Wyruszyliśmy w trójkę w czerwcu pociągiem do Bolesławca i stamtąd dalej rowerami z namiotami. Ulewa ciągnąła się za nami już od połowy Polski i rzęsisty deszcz nie opuszczał nas po wyjściu z pociągu. Na szczęście im dalej, tym było lepiej. Bolesławieć tylko przejechaliśmy, potem zwiedzaliśmy po kolei: Jelenią Górę, Lubań, Zgorzelec i Görlitz, trójstyk granic (Polska - Niemcy - Czechy) w Porajowie -  bardzo ciekawy turystycznie, Bogatynię i potężny obszar kopalni węgla brunatnego, zamek Czocha w Leśnej, Pilchowice, Złotoryję i Muzeum Złota, byliśmy we wnętrzu wygasłego wulkanu w Wielisławicach, Jawor i Kościół Pokoju, Wałbrzych, Książ, sztolnie Walimia, Grodziec i zamek na stożku wulkanu, Legnicę, Świdnicę, Strzegom i Brzeg.
    Duże wrażenie zrobiły na nas Kościoły Pokoju  w Świdnicy i Jaworze, będące największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. W roku 2001 zostały one wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kościoły powstały w II połowie XVII wieku, w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), gdy naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy.
Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami:
- budowle miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek),
 - kościoły mogły być wybudowane jedynie poza granicami miasta, nie dalej jednak niż na odległość strzału armatniego od murów        miejskich,
- nie mogły mieć wież, dzwonów, ani tradycyjnego kształtu świątyni,
- musiały być ukończone w ciągu jednego roku,
- musiały zostać wzniesione na koszt protestantów,
- nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne.

Wybudowano trzy takie kościoły: w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy lecz do naszych czasów dotrwały dwa. Kościół w Głogowie spłonął w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.

Zdjęcia z wyprawy

Film z YouTubeFilm z YouTube

Comments