Miasto - widmo, Borne Sulinowo i Kłomino.

  W tych stronach  w 2008 roku byłem dwukrotnie, w następnych latach też tam bywałem.    Borne Sulinowo. W latach 30. XX wieku na miejscu wsi Linde zbudowano garnizon wojskowy. W 1936 zakończono budowę miasteczka militarnego dla szkoły artylerii Wehrmachtu, którego otwarcia dokonał 18 sierpnia 1938 Adolf Hitler. Ponownie przebywał tu w dniach 5-8 września 1939. W garnizonie Groß Born stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę w 1939. Na poligonie ćwiczyły oddziały Afrika Korps dowodzone przez gen. Rommla,
teraz te piaszczyste obszary zalesiono (drugim poligonem Afrika Korps była Pustynia Błędowska). W 1945 przejęła go Armia Czerwona i użytkowała do października 1992. W tym okresie miasto było wyłączone spod administracji polskiej. 5 czerwca 1993 nastąpiło uroczyste otwarcie miasta, a 30 września Borne Sulinowo otrzymało prawa miejskie, liczyło wtedy 400 osób. Obecnie mieszka tu niecałe pięć tysięcy mieszkańców. Jest to chyba ciągle najmłodsze miasto w Polsce!

Nieopodal Bornego Sulinowa na zamkniętym terenie w Brzeźnicy znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej przechowywanej na terenie Polski, przeznaczonej do użycia  w czasie wojny z Zachodem, również przez Wojsko Polskie. W okolicznych lasach do dziś pozostały schrony po przewoźnych wyrzutniach SS-20.
Więcej informacji o Bornem Sulinowie.

    Kłomino to jedyne w Polsce miasto - widmo!  Do 1992 roku miasto było bazą Armii Czerwonej i podlegało jej administracji, zaś w 1993 roku zostało włączone do polskiej administracji wraz z sąsiadującym Bornym Sulinowem. Miasto to nigdy nie otrzymało praw miejskich. W przeciwieństwie do Bornego Sulinowa Kłomino nie zostało zasiedlone. Dzisiaj w tym tajemniczym miejscu mieszkają legalnie tylko dwie rodziny leśniczych. Z każdym rokiem wiele tu się zmienia. W miejscach, gdzie niedawno stały jeszcze bloki i domy, dziś można znaleźć po nich wyłącznie gruz.
Obiekty ulegają niszczeniu nie tylko poprzez upływ czasu, ale także przez koparki i spychacze.  Swego czasu pojawiła się oferta sprzedaży Kłomina za 2 mln złotych, chętny się jednak nie znalazł. Aktualnie dobiegają tu końca prace związane z budową kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni i wysypiska śmieci. Miasto jest sukcesywnie wyburzane. Ostatnio wyburzono 10 budynków koszarowych i sztab (2000-2009), szkołę (2008), sklep (lata 90), klub oficerski (koniec czerwca 2009), kotłownię (2007), garaże i warsztaty oraz drugą stołówkę.Pozostaną tylko 4 budynki: 1 należący do urzędu gminy Borne Sulinowo, jeden prywatny blok oraz 2 należące do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
    Kłomino powstało w latach trzydziestych XX wieku. Stacjonowały tu niemieckie oddziały Służby Pracy. Hitlerowcy w czasie wojny mieli tu też swój obóz dla oficerów, przez który przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy jeńców, a wśród nich mjr Henryk Sucharski, znany z obrony Westerplatte
oraz pisarz Leon Kruczkowski, autor "Niemców". Trafiło tam również wielu powstańców warszawskich. W listopadzie 1939 roku w stalagu znajdowało się 6 tysięcy polskich jeńców wojennych oraz 2300 cywilów aresztowanych na terenach Polski. W 1940 roku miejsce to zajął Oflag II D Gross-Born. Do polskich jeńców dołączyli Francuzi i Rosjanie. W 1945 roku hitlerowcy ewakuowali jeńców. Po odejściu wojsk niemieckich, tereny przejęły wojska radzieckie, które więziły żołnierzy niemieckich. Po przejęciu przez Rosjan, wybudowano tu bloki, szpital, garaże, sklepy i kino. Kłomino opustoszało dopiero w 1992 roku, kiedy wyjechali stąd ostatni żołnierze rosyjscy. W okresie powojennym rozebrano 50 budynków poniemieckich, by odzyskać cegłę do budowy Pałacu Kultury w Warszawie.
Więcej informacji o Kłominie.

Zdjęcia Miasta - widmo

Comments