Ciekawe miejsca‎ > ‎

Megality w Borkowie

Cmentarzysko znajduje się w lesie mieszanym położonym około pół kilometra od wsi Borkowo. Jest to cmentarzysko megalityczne z młodszej epoki kamienia. Rozciąga się wzdłuż wysokiej, stromej krawędzi wysoczyzny, pomiędzy drogą leśną, a podmokłą doliną rzeczki. Zwiedziłem go przed laty.
Na miejscu cmentarzyska daje się zauważyć nieregularny prostokąt z rzędami
omszałych kamieni, na których stropie znajdują się 4 potężne głazy, każdy z nich o długości 2 m i szerokości 1 m. Głazy, są świadkiem epoki kamienia. Jest to wielki megalityczny "grób olbrzymów".
Podłużna sterta wielkich, omszałych głazów na pierwszy rzut oka wygląda, jakby ułożono ją przypadkowo. Ale po dokładniejszych oględzinach zauważymy, że dwa rzędy głazów ustawionych wzdłuż osi wschód-zachód są przykre czterema płaskimi kamieniami, tworząc rodzaj korytarza. Wiadomo, że w okresie epoki kamiennej konstrukcja, z wyjątkiem wejścia, była przysypana ziemią. To jedyny na Pomorzu i jeden z kilku w Polsce komorowy grobowiec megalityczny - dolmen. Kilkutonowe narzutowe głazy ułożył lud kultury pucharów lejkowatych. Nie wiemy, jakim językiem mówili budowniczowie grobowca, nazwę nadali im archeolodzy od kształtu wyrabianych przez nich naczyń. Wiemy, że zajmowali się hodowlą krów, świń, owiec i kóz, uprawiali rolę, polowali i łowili ryby.
Zanim więc osiedlili się tutaj Słowianie, zamieszkiwała tu ludność, która pozostawiła po sobie okazałe kamienne „pomniki".
Natomiast w okolicach wsi zlokalizowano 32 stanowiska, z czego połowa przypada na znaleziska z neolitu i tyleż samo na osadnictwo wczesnośredniowieczne (X - XI wiek) i średniowieczne (XIV - XV wiek), to ostatnie zarejestrowano zwłaszcza w obrębie starej zabudowy wsi. W kilku miejscach rozpoznano ludność łużycko-pomorską.(Żródło: Wikipedia, Gazeta.pl, foto: semu).
We wsi istnieje gospodarstwo agroturystyczne i wybudowano przy nim dla turystów namiastkę średniowiecznej osady

Najbardziej znanym miejscem pradawnego pochówku na Pomorzu są Kamienne Kręgi w Węsiorach .


Comments