02. Frombork i Wysoczyzna Elbląska szlakiem Green Velo


Frombork i Zalew Wiślany widziane z Wieży Radziejowskiego

Zdjęcia z wyjazdu znajdują się tutaj


Był to krótki dwudniowy wyjazd w stare kąty, w których się bywa. Pierwszy raz byłem tu samotnie 10 lat temu na dłuższym Rajdzie Elbląskim i też dojechałem aż do krańca Polski. Wtedy o Green Velo jeszcze nikt nie myślał. Później zaglądnąłem tam, w początkach budowy tego szlaku. Wysoczyzna jest ciekawym obszarem o zróżnicowanym, pagórkowatym terenie. Przy odrobinie wyobraźni, może budzić skojarzenia z Bieszczadami. Wikipedia mówi o niej tak: „izolowana kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim. Wysokość do 198,5 metrów. Opada stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Znaczna wysokość względna Wysoczyzny Elbląskiej spowodowała rozcięcie jej zboczy wąwozami erozyjnymi”. Szlak GV ma tu głównie nawierzchnię szutrową. Nad samym Zalewem Wiślanym biegnie po wałach przeciwpowodziowych wykładanych płytami drogowymi. Tam już jest płasko, jak na stole. Wielkie otwarte przestrzenie terenów zalewowych, porastają łąki bądź trzcinowiska. Żyje tu mnóstwo ptactwa. Tak jak na całym wschodnim szlaku GV, również tutaj, infrastruktura w postaci stacyjek rowerowych, przystanków i oznakowania, jest identyczna. W końcu to ten sam projekt.

Wysoczyzna porośnięta jest lasami bukowymi, w których najcenniejsze zbiorowiska leśne chronione są w rezerwatach: „Buki Wysoczyzny Elbląskiej”, „Kadyński Las” oraz „Pióropusznikowy Jar”. Oprócz wspaniałych walorów przyrodniczych, niekwestionowaną atrakcją turystyczną jest Frombork, gdzie żył i pracował Mikołaj Kopernik. Tu znajduje się Wieża Radziejowskiego, a w niej mieści się planetarium oraz wahadło Foucaulta, a także taras widokowy. Natomiast w pałacu biskupim znajduje się Muzeum Mikołaja Kopernika. 

Braniewo - miasto nad Pasłęką. Wśród zabytków godne uwagi są między innymi kościół św. Katarzyny i kościół św. Krzyża. Ciekawy jest układ przestrzenny starego i nowego miasta. Atrakcją Braniewa jest najmniejszy w Polsce ogród zoologiczny znajdujący się w fosie miejskiej.

Wieś Kadyny - dawna rezydencja cesarza Niemiec Wilhelma II.

We wsi rośnie ponad 700 - letni dąb Bażyńskiego i znajduje się świetnie prosperująca prywatna ceramikarnia.
Tolkmicko to miasto i port na Zalewem Wiślanym. Tu warto zobaczyć piękny budynek dworca Kolei Nadzalewowej i kościół gotycki z XIV wieku. Kolej Nadzalewowa pierwotnie łączyła Elbląg z Królewcem, a główną stacją było Tolkmicko. Dzisiaj ta nieczynna linia biegnie z Elbląga do Braniewa. Na wschód od miasta, w wodach Zalewu Wiślanego leży Święty Kamień, będący potężnym głazem narzutowym.

Najciekawiej prezentuje się wysoczyzna, gdy zbliża się do niej od strony Elbląga, ponieważ wyraźnie zaznacza się w terenie, stanowiąc wysoką krawędź ponad Żuławami. Należy również wspomnieć o Raczkach Elbląskich, ponieważ znajduje się tu największa naturalna polska depresja, wynosząca 1,8 m poniżej poziomu morza (leży oczywiście poza wysoczyzną, bo na Żuławach).

Byłem tu również w trakcie mojego pierwszego wyjazdu, gdy kończyłem przejazd wzdłuż Kanału Elbląskiego. Tam znajduje się szerszy opis tych miejsc. Również tym razem dojechałem do Nowej Pasłęki przy granicy z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. Za Fromborkiem, już za wioską Różaniec aż po Nową Pasłękę, widać przez Zalew Wiślany rosyjskie brzegi, będące przedłużeniem Mierzei Wiślanej. Granica państwa ma tu przebieg prawie równoleżnikowy.  
    Przejechany obszar nie leży daleko od mojego miejsca zamieszkania, a jest bardzo ciekawy, może by więc znowu tam się pojawić? Tym bardziej, że nigdy nie miałem okazji przepłynąć zalewu między Krynicą Morską a Wysoczyzną, chociaż bywałem po obu jego stronach, również w tym roku.


 

Port we Fromborku

Comments